Om Utens: Sikehûs Amsterdam

07 Maaie 1998

Yn it programma Om Utens wurde bekende Friezen portrettearre dy’t bûten Fryslân wenje en wurkje. Dizze útstjoering giet oer fjouwer Friezen dy’t yn it Amsterdam Medysk Sintrum wurkje. Longdokter Jaring van der Zee fan De Jouwer en ferpleechkundigen Marga van der Ham út Steggerda, Sjoekie de Vries út Ychtenbrêge en Hiltsje Richstra út Tsjalbert fertelle oer watfoar wurk oft se dogge en wat de ferskillen binne tusken Fryslân en Amsterdam.