Sjoch Mar: Ald-ynternasjonals

01 Septimber 1997

Arjen de Boer sjocht by it fuotbaljen yn Dronryp. De Rypster feriening bestiet 50 jier en hat âld-ynternasjonals útnûge om tsjin te spyljen. Dy wienen it balskoppen noch net ferleard, mei 6-1 fersloegen se Dronryp.