150 jier PC: diel 3 'De kroan op de karriêre'

29 Juny 2003

Yn dit diel oer de PC, de belangrykste keatswedstriid fan it jier op it Sjûkelân yn Frjentsjer, giet oer de winners. Ferskate winners, net altyd ek keningen, komme oan it wurd en tinke werom. Under de sprekkers: Hotze Schuil, nûmer 1 fan it klassemint aller tiden, hy keatste fan 1945 oant 1968, Johannes Brandsma, Gerrit Okkinga, Sake Saakstra, Piet Jetze Faber dn Sake Porte.
En it giet oer de druk om te winnen en hoe om te gean mei ferlies.