De chip haldt gjin skoft diel 1

06 Oktober 1988

'De chip hâldt gjin skoft' is in rige fan fjouwer útstjoerings oer automatisearring yn Fryslân. Yn de earste ôflevering kinne jo sjen nei hoe’t kompjûters wurkje.