De chip haldt gjin skoft diel 3

03 Novimber 1988

'De chip hâldt gjin skoft' is in rige fan fjouwer útstjoerings oer automatisearring yn Fryslân.Yn de tredde ôflevering kinne jo sjen nei hoe’t grutte bedriuwen omgien mei automatisearring.