De chip haldt gjin skoft diel 2

13 Oktober 1988

'De chip hâldt gjin skoft' is in rige fan fjouwer útstjoerings oer automatisearring yn Fryslân.Yn de twadde ôflevering kinne jo sjen nei hoe’t it midden- en lytsbedriuw kompjûters brûke.