ABD-sjoo 0408

19 April 2005

Yn de achtste ôflevering fan it fjirde seizoen ABD-sjoo nimme de basisskoallen De Noordster út Nij Altena en De Barte út Froubuorren it tsjin inoar op. Yn de filmkes sjogge we by de moolner fan Húns, it Fersetsmuseum en by dekôrbouwer Anton Rolink fan Artitude. Te gast is Mariska de Boer mei in sopterrine út de 19de iuw. Presintaasje is yn hannen fan Sjonny Eagle (Jan Arendz).