Arsjitektuer: praatprogramma (diel 2)

18 Juny 1995

U.l.f. Geart de Vries prate trije minsken oer it grut tal oan it wetter boude rekreaasjewenten en bungalowparken yn Fryslân, lykas yn Earnewâld, Galamadammen en Eastmahorn. It binne Ypke Gietema, arsjitekt Sjoerd Ybema en bouwer Marcel Coltof.