Brekking 2 maart 2005

02 Maart 2005

Yn dizze Brekking giet it oer de snie fan 2 maart 2005. Hoe kaam de thússoarch by de klanten? Hoe fergie it Rykswettersteat by it snieromjen? En wat hat waarman Piet Paulusma te sizzen oer de útsûnderlike sniefal?