De earste generaasje adopsjebern

08 Desimber 1996

We sjogge by fjouwer folwoeksenen dy't as jong bern adoptearre binne en nei Fryslân helle binne. Spilet adopsje in rol yn har libben? Wolle se sykje nei har biologyske âlden of nei it lân fan komôf ta? Wat witte se noch fan har eigen lân en ha se ferlet fan kontakten mei oare adopsjebern? We sjogge by de libbens fan Shanko van der Meer (23) út Yndia, Helen Zandt (27) út Súd-Koreä, Mary Francis van der Hoek (28) út Yndia en Theodoor van der Laan (26) út Súd-Koreä.