De Lankumer binnenband

12 Desimber 1993

Portret fan de Lankumer binnenband, de band fan bewenners fan Groot Lankum, it psychiatrysk sikehûs yn Frjentsjer. Under muzikale begelieding fan Sytse Broersma (letter fan De Kast) sjogge we by optredens fan de groep dy't sjongt en muzyk makket. Wille, eigenwearde jaan, oaren fermeitsje en ferbining binne de kearnwurden fan de groep. We sjogge by de cd-opname yn de studio en de offisjele presintaasje.