Douwe Heeringa à Paris

08 Maart 2007

We folgje sjonger Douwe Heeringa yn Parys dêr't er optrede sil by de gelegenheid fan it 50-jierrich bestean fan it Institut Neérlandais. Hy sjongt lieten fan Jaques Brel, yn it Frânsk en yn it Frysk. En hy fertelt oer syn libben, syn relaasje ta it sjongen en syn hobby (geurkes keapje by Chanel). Mei bylden fan de stêd Parys.