Emigranten: Fryslân, that's my home

11 Septimber 1994

Yn dit programma sjogge we by Fryske emigraasjefamyljes dy't nei Fryslân op besite komme. In soan en dochter fan de famylje Van der Sluis gienen yn 1952 nei Nij-Seelân, twa jier letter folge de rest fan de famylje. No binne se nei 40 jier foar it earst wer werom yn Fryslân en sjogge ûnder oare yn it âlderlik hûs yn Boalsert. Ek sjogge we by oare famyljes dy't sa no en dan wer nei it heitelân komme. Mei argyfbylden fan it Polygoonsjoernaal oer in grut emigraasjeskip dat út de Rotterdamske haven fart.