Fiskje op it Waad

12 Septimber 1993

We sjogge oan board fan Wiepie en Binne Toering, se farre mei in garnalekotter op it Waad by Harns. Hy fertelt oer it wurk, we sjogge ek by de ôfslach yn Harns. Syn heit, Willem, wie ek al fisker. Alle jierren sjocht de famylje by it skûtsjesilen op De Lemmer.