Fjouwer komponisten

19 Novimber 1995

Yn dit programma sjogge we by it wurk fan fjouwer komponisten dy't in stik skreaun hawwe foar it ynternasjonale muzykfestival yn Ljouwert. Jan de Haan, Daan Manneke, Otto Ketting en Wim van Ligtenberg fertelle oer har wurk en we sjogge by de repetysjes fan de orkesten en koaren dy't de komposysje útfiere sille.