Franke Sloothaak: springruter

16 Oktober 1994

Portret fan springruter Franke Sloothaak, berne yn 1958 en opgroeid yn Rotsterhaule. Hy wie gek mei bisten en koe al betiid goed mei hynders. Hy hat 16 hynders op stâl en rydt tal fan konkoersen. Hy fertelt oer syn wurk, en we sjogge him by wedstriden en op de training. Ek syn âlden komme oan it wurd en der binne argyfbylden fan de jonge ruter.