Frijwilligers yn Fryslân: Net foar it jild, net foar de eare...

13 Maaie 2001

Trije portretten fan minsken dy't frijwilligerswurk dogge. Cees wurket by Slachtofferhulp, Riek by de telefoanyske helptsjinst SOS en Rein en Marie ha it kristlike opfangsintrum Lichtpunt. We sjogge se oan it wurk en se fertelle oer har wurk en wat se der sa moai oan fine. Se dogge it net foar it jild, en net foar de eare.