Hein Mader: bylden út de takomst

14 Febrewaris 1999

Byldzjend keunstner Hein Mader makket grutte metershege abstrakte wurken fan stiel of stien. De yn Eastenryk berne Mader fertelt oer syn wurk, ideeën en lit sjen hoe't er te wurk giet. Yn in technyske skoalle op It Hearrenfean en yn Gralda State yn Menaam is ek wurk fan him. Learlingen en bewenners binne oer it 'aaibere' wurk te sprekken.