In heldetenoar: Albert Bonnema

15 Septimber 1996

Portret fan tenoar Albert Bonnema (1956), berne yn Koehoal. Heit wie ûnder oare fisker. Hy fertelt oer syn libben, we sjogge by de seedyk, it bertehûs, de tsjerke en syn mem, en oer syn leafde foar muzyk. Nei de ambachtsskoalle gie er nei de MTS (elektrotechnyk) en wurke by de FIB yn Ljouwert. Underwilens hie er sjongles by Pita Grilk. Oant 1994 wie er ferbûn oan it operahûs yn Bern, no is er freelance en wennet er yn Amsterdam. We sjogge by repetysjes en de útfiering fan 'Leonore' fan Beethoven op it Holland Festival yn it Concertgebouw yn Amsterdam.