Hessel docht it wer

30 Maart 2003

We sjogge by it konsert fan de Skylger kroechbaas en sjonger yn de Heineken Music Hall (HMH) yn Amsterdam. Op syn eilân fertelt er oer syn passy, de muzyk, en syn dreamen. We sjogge him by de repetysjes, yn syn studio, fansels yn syn kafee De Groene Weide en folgje him by de tariedingen fan it konsert yn de HMH. Ek sjogge we him sjongen mei syn dochter Tess.