Hjir en dêr. Molukkers yn Fryslân

21 Oktober 2001

In weromblik út 2001 op de komst fan Molukkers nei Fryslân, doe fyftich jier lyn. Flak by Easterwâlde leine twa fan de fjouwer Fryske kampen der't de Molukkers opfongen waarden. Yn de sechtiger jierren waarden de kampen ôfbrutsen.