It ferhaal fan de film 'Sportman fan de Ieu'

02 April 2006

We sjogge achter de skermen by de opnamen fan de film 'Sportman fan de Ieu' oer pealsitter Teake. De film spilet him ôf yn Fryslân yn de jierren tritich. We prate mei akteurs, lykas Jochum ten Haaf en Joke Tjalsma en sjogge by de opnamen. Der is ek in taalcoach dy't om de útspraak fan it Frysk tinkt.