It Fryske Lânskip 1: Op 'e klaai

09 Septimber 1986

Yn de earste útstjoering fan ‘It Fryske lânskip’ sjogge we mei Leny de Vries op ‘e klaai. Hjir leit Leny út watst allegearre tsjinkomst yn de bouhoeke fan Fryslân.