It Fryske Lânskip 3: Gaasterlân

09 Desimber 1986

Yn de tredde útstjoering fan ‘It Fryske lânskip’ hat Leny de Vries it oer it Gaasterlân. Freark Smink nimt ús mei nei de heuvels fan de súdwesthoeke fan Fryslân.