It Fryske Lânskip 4: Puollen en marren

03 Febrewaris 1987

Yn de fjirde útstjoering fan ‘It Fryske Lânskip’ hat Leny de Vries it oer de puollen en marren fan Fryslân. Freark Smink fertelt oer it lege midden fan de provinsje.