It snelle spoar

08 Oktober 2000

Yn maart 1998 waard in histoarysk akkoart mei it earste kabinet Kok sluten: it ekonomysk swakke Noard-Nederlân soe in miljarde-ynjeksje krije en der soe in helberensûndersyk komme moatte foar in flugge ferbining tusken it westen en it noarden fan it lân. De noardlike provinsjes oriîntearje harren dêrom op de nijste en rapste techniken. Der wurdt ynset op de magneetsweeftrein, in djoere opsje dêr't de mieningen oer ferdield binne. Ek as de kânsen keare, hâlde bestjoerders oan de sweeftrein fêst. Yn 2000 brocht dizze dokumintêre in oersjoch.