Japik's dream: de Aldehou

08 Febrewaris 1998

Programma oer de Aldehou yn Ljouwert, eins in mislearre toer, mar no in toer om grutsk op te wêzen. Amateurhistoarikus Hendrik ten Hoeve fertelt oer de skiednis fan de toer dy't yn 1997 restaurearre is. By dy gelegenheid wie in konsert mei bakstiennen dêr't we de tariedingen ek foar folgje. De opknapte toer moat ek mear ynset wurde foar promoasjesaken.