Koaningin fan de kij

29 Juny 2008

Portret fan Marleen Felius dy't kleurrike skilderijen fan kij makket. As bern wie se al gek fan kij en geregeld rydt se nei Fryslân om spesjale soarten en âlde rassen te besjen. We sjogge yn har atelier dêr't se fertelt oer har passy en se giet by ferskate boeren del om de kij te besjen, yn de stâl en it lân.