LTV: De grûn wurdt fergroeven

12 Septimber 1999

Yn 1999 lizze de buordoarpkes Himpens/Tearns noch op it plattelân ûnder Ljouwert. Mar de greiden deromhinne sille folboud wurde mei huzen. Der wurdt mei mingde gefoelens sjoen nei de bou fan de nije Ljouwerter wenwyk Suderbuorren, dy't Himpens/Tearns opslokke sil.