Musisy fan moarn: trije jonge muzyktalinten yn Fryslân

18 Jannewaris 2004

We komme yn de kunde mei trije jonge muzyktalinten yn Fryslân: Renske Wijma spilet hoarn, Harjan Deddens (elektryske) gitaar en Lennert Busch makket filmmuzyk. Se fertelle oer har leafde foar muzyk en we sjogge by har op de oplieding (konservatoarium yn Grins, Academie voor Popcultuur yn Ljouwert en de HKU yn Utrecht), by it oefenjen en by optredens. Ek dosinten en famyljeleden komme oan it wurd.