Oars bouwe

29 Oktober 2000

We sjogge by in pear yn Koudum dat in duorsum hûs bout fan strie, by útfiner Pieter de Bruin dy't in 'Waddenwoning' bouwe wol en fan glês bakstien makket en we sjogge yn de Drachtster wyk Morrapark dêr't duorsum boude hûzen stean. Fryslân rint wat achter op it mêd fan duorsum bouwe, it soe djoerder wêze, mar dat is net sa, seit de adviseur.