Polderhazzen

13 Septimber 1998

By it Ingwierrumer Nijlân, in stik lân dat yn 1470 ynpoldere is, hat hûndert jier in polderhúske stien, isolearre fan de wrâld. De bewenners, 13 húshâldingen mei elkoar, hienen as taak om it op bûtendyks fee te passen. Mei de lêste bewenners dy't yn 1958 fuortgienen, geane we werom nei it plak dêr't it hûske stien hat. Se helje oantinkens op. Ek binne argyfbylden te sjen fan de oanlis fan de dyk dy't soarge dat de Lauwerssee in mar waard. Yn de Bantpolder stiet ek in isolearre wente, de bewenners dêrfan moatte tinke om it binnendyksfee.