Portret fan Roger Raveel: 'Nu weet je niets meer, nu ken je niets meer, je gaat kijken'

04 Novimber 2007

Portret fan Roger Raveel, Belgyske keunstner, en syn eksposysje yn Museum Belvédère yn Oranjewâld. Thom Mercuur siket Raveel op yn Oostende (België) om wurken foar de tentoanstelling út te sykjen. Raveel (1921) fertelt oer syn libben en wurk. In freon en biograaf sketse syn wurk en betsjutting.