Posityf buorkje

12 Maart 2000

Biologysk buorkje komt mear en mear foar. We sjogge by feehâlder Lieuwe Meekma en by bouboer Elias van der Werf. Beide leverje produkten ôf mei it eko-keurmerk. Ek sjogge we by de natuerwinkel en by Odin dy't fan allerhanne produsinten wykliks biologyske griente- en fruittassen makket en oan abonneminthâlders leveret.