Rioelperikelen

08 Maaie 1994

Yn Fryslân leit goed 3200 kilometer oan rioelbuizen, in grut part is oan ferfanging ta en troch strangere miljeu-easken is der ek mear tafersjoch op yllegale loazingen op wetters. We sjogge hoe't de buizen ynspektearre wurde mei in kamera en skjinspuite. We sjogge wat de alternativen binne lykas in komposthúske of in septictank mei filter. En we hearre wat miljeu-ynspekteurs dogge.