Rixt, wurkje oan in opera

22 Jannewaris 1995

De Frysktalige opera Rixt is skreaun foar de iepening fan skouboarch De Harmonie yn Ljouwert. We sjogge by de repetysjes yn Amsterdam, achter de skermen by de opbou yn Ljouwert, meiwurkers en makkers fertelle oer har wurk. Oan it wurd komme regisseur Peter te Nuyl, dirigint Jac van Steen, komponist Henk Alkema en Frysk begelieder Roel Tjeerdsma. En ek de sjongers Annett Andriessen (spilet Rixt), Brian Galliford (spilet Sjoerd) en Evelyne Overtoom (spilet Marieke).