Sikehûs Oranjeoord yn Harns

29 Jannewaris 1995

Dokumintêre oer it lytse sikehûs Oranjeoord yn Harns, hat dat noch besteansrjocht en wat binne de (ûn)mooglikheden? It sikehûs hat 154 bêden en is benammen ek belangryk foar de Waadeilannen. Tal fan meiwurkers - en pasjinten - prate oer har wurk en we sjogge by de deistige praktyk, û.o. operaasjes. Yn de rin fan de jierren is in soad feroare yn de soarch; pasjinten wurde âlder en ferbliuwe koarter.