Syb van der Ploeg

02 Maart 2008

Portret fan sjonger Syb van der Ploeg, dy't yn de jierren '90 bekend waard as frontman fan de populêre Fryske band De Kast. Anno 2008 is Syb wer hielendal werom. Omrop Fryslân folge him by it ta stân kommen fan syn nije album.