Tenminste houdbaar tot (diel 1)

14 Jannewaris 2001

'Tenminste houdbaar tot' is de namme fan in teäterfoarstelling mei Leny Dijkstra en Lianne Zandstra, skreaun troch Leo Dijkstra. We sjogge Leny en Lianne by de repetysje en tariedingen foar it stik en ek fragminten út de foarstelling. En beide fertelle se oer it stik en teäter. Ek Leo Dijkstra en regisseur Janneke Bergsma komme oan it wurd. Leny is de dochter fan Tetman de Vries, dêr is wat argyf fan te sjen.