Transport 1919: diel I

24 April 1993

Programmamakker Gryt van Duinen siket it spoar fan tal fan Hamburger bern werom dy't yn 1919 nei de Earste Wrâldoarloch by Fryske famyljes ûnderbrocht waarden om oan te sterkjen. Der wie in soad honger yn Dútslân en dêroerhinne kaam ek nochris in krisis. Ien fan har wenne by har pake en beppe yn Hallum. Se praat mei (âld)Hallumers dy't dat noch witte en siket de bern fan doe ek op.