Tsjerken yn need

09 Maart 2008

Der is grutte soarch oer de takomst fan de âlde Fryske tsjerken. Fan de 600 tsjerken yn Fryslân is de takomst fan sa'n 100 tsjerken ûnwis. Stichting Alde Fryske Tsjerken, dy't sa'n 40 tsjerken oernommen hat, kin it wurk amper oan. Der wurdt mei de saakkundigen praat oer de takomst fan de gebouwen. We sjogge by de tsjerken fan Finkegea, Baaium en Ter Idzert.