Vrouwen van de Fundatie

19 Septimber 1993

Een portret van de vijf bewoonsters van het huis van de Van Teyens Fundatie in Beetsterzwaag, voor alleenstaande oudere vrouwen. Uit een testament is nagelaten dat voor vrouwen gezorgd wordt als ze geen inkomen hebben, zelfs een vrij graf op de begraafplaats. Twee keer per jaar komt het bestuur bij elkaar.