Wâldrock 1997

01 July 1997

In lange reportaazje yn Boppedat oer Wâldrock by Burgum. Op it poadium steane bands as The Gathering, Cradle of Filth, Biohazard, Rammstein en as ôfsluter Megadeth. Tûzenen besikers geane út har dak mei biersûpe, headbange en crowdsurfe.