Wurktiid TV: Kampearje by de boer

20 July 1994

Yn Wurktiid TV sjogge we it wurk fan ferskate bedriuwen. Yn dizze ôflevering giet it oer kampearje by de boer, bêd en brochje, miny-camping en buorkerijloazjeminten. Beant Haarsma, studint oan de Lânbouhegeskoalle hat ûndersocht wat de kosten binne, de famylje Jansen kiest bewust foar in lytse camping en At Anema en Jan Anema fertelle oer har wurk om foar de gasten te soargjen.