De Nije Skoalle 6: Spesjaal ûnderwiis

11 Jannewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De sechde útstjoering giet oer it spesjaal ûnderwiis. Dit is ûnderwiis foar dreech learende bern. Troch ynterviews op de MLK-skoalle De Ark yn Drachten wurdt útlein hoe't it giet op dy skoalle.