De Nije Skoalle 7: Wurk foar jongeren

18 Febrewaris 1988

De Nije Skoalle is in rige út 1988 oer de kar fan in ferfolchoplieding nei de basisskoalle. De sânde útstjoering giet oer wurk foar jongeren. Yn de jierren tachtich wiene der in soad jongeren wurkleas. Hoe dit kaam wurdt útlein troch ferskate saakkundigen.