Geert! S01E01: Sumar

18 Maart 2003

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Sumar. Hy praat mei mûnder Kees Spithorst, Dick Strijker dy't as hobby termometers sammelet en Minke Nicolaï dy't oan kantklossen docht. Geert praat ek mei minsken fan de klaaidosjitferiening en mei Dries de Vries dy't nei in harsenynfarkt wer fan alles by de ein hat, fan websitebouwen oant grimearjen. Der is live-muzyk fan de band Full Flavour.