Geert! S01E04: Ealahuzen

08 April 2003

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Ealahuzen. Hy praat mei Pyt Winia oer de skiednis fan it doarp. Ekke Atsma, bekend fan Baas Boppe Baas, komt del mei syn hynder Geert en der is in petear mei Klaas-Hendrik Kuiper dy't traint foar sterke man. Wout Zijlstra jout him wat tips. De live-muzyk komt fan de band Koartsluting.