Geert! S01E05: Teridzert

16 April 2003

Geert van Tuinen is yn it doarpshûs fan Teridzert. Hy praat mei Luutzen van der Weij oer iba, individueel behandelen van afval. Hy praat ek mei Trix Meijners en Suze Sanders oer de kwis dy't se al 16 jier organisearje. Fierder sjocht Geert by Ype Duursma dy't in soad âld ark yn de skuorre bewarret. De live-muzyk komt fan de band Bakertrain Bluesband.