Skriuwers yn byld diel 4: Waling Dijkstra

24 Maart 1988

De grutte man fan de Fryske Beweging Waling Dijkstra út Vrouwenparochie hâldt fan jongs of oan fan skriuwen. Yn 1848 kaam syn dream út. Syn earste individuele liederenbundel: Doaitse mei de Noardsce balke. Mar Dijkstra syn libben wie net altyd sa moai. Sjoch hjir mear oer yn de fjirde útstjoering fan 'Skriuwers yn byld'.